««ابتدا تا انتها کنارتان می مانیم »» افتخار است در زمینه ((مشاوره ، کارگزاری ، اموراداری و اجرایی )) یاری رسان شما باشیم. صدور پروانه ، پایان کار ، عدم خلاف ،افزایش بنا ، کسری پارکینگ ،آسانسور، سقف اضافه رفع مشکل در کمیسیونهای: ● ماده...

ادامه مطلب

امکانات

شما میتوانید در این قسمت مطالب مورد نیاز خود را پیدا کنید.

دنبال چه مطالبی هستید!

آخرین نوشته ها

پایانکار تفکیک آپارتمان

  پایانکار تفکیک آپارتمان: این گواهی بنا به درخواست مالک و برای واحدهای آپارتمانی احداث شده و پس...

دی ۱۷, ۱۳۹۷

اصلاح پروانه

    اصلاح پروانه: مجوزی که جهت اصلاح مندرجات پروانه صادره قبلی و براساس ضوابط طرح تفضیلی مربوطه...

دی ۱۷, ۱۳۹۷

تجدید، اصلاح پروانه

  تجدید ، اصلاح پروانه   مجوزی است که جهت اصلاح زیر بناهای پروانه ابطال شده قبلی صادر...

دی ۱۷, ۱۳۹۷